Calories are in new year gifts

กลิ่นหอมหวนของเทศกาลปีใหม่ยังไม่ทันจางหาย หลายคนทิ้งความเศร้าไปกับปีเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ๆ ในปีนี้การดูแลสุขภาพก็เช่นกัน

เพราะการดูแลสุขภาพไม่มีคำว่าสาย ดังนั้นมาเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการอ่านฉลากสารอาหารและปริมาณแคลอรีจากบรรดาของขวัญในกระเช้าปีใหม่ เพราะของขวัญปีใหม่เหล่านี้อาจจะแฝงไปด้วยแคลอรีที่ร่างกาย คุณไม่ต้องการ Calories Secret มีปริมาณพลังงานของสิ่งของสุดฮิตที่ต้องมีในกระเช้าปีใหม่นั่นก็คือ ผลไม้กระป๋อง